Gruppen


Gruppe 1

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
1A T. Schulz Partner
1B Olli Rabobo
1C Y. Monien V. Meurer
1D Fliggedy Flow Valentin
1E M. Schmitz T. Weyer
1F S. Chrysant C. Zauzig
1G Heiko Dirk

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:00 1 T. Schulz
Partner
Olli
Rabobo
  
10:00 2 Y. Monien
V. Meurer
Fliggedy Flow
Valentin
  
10:00 3 M. Schmitz
T. Weyer
S. Chrysant
C. Zauzig
  
11:00 17 T. Schulz
Partner
Y. Monien
V. Meurer
  
11:00 18 Fliggedy Flow
Valentin
M. Schmitz
T. Weyer
  
11:00 19 S. Chrysant
C. Zauzig
Heiko
Dirk
  
12:00 5 T. Schulz
Partner
Fliggedy Flow
Valentin
  
12:00 6 Olli
Rabobo
Heiko
Dirk
  
12:00 7 Y. Monien
V. Meurer
S. Chrysant
C. Zauzig
  
13:00 21 T. Schulz
Partner
M. Schmitz
T. Weyer
  
13:00 22 Olli
Rabobo
S. Chrysant
C. Zauzig
  
13:00 23 Y. Monien
V. Meurer
Heiko
Dirk
  
14:00 9 T. Schulz
Partner
S. Chrysant
C. Zauzig
  
14:00 10 Olli
Rabobo
M. Schmitz
T. Weyer
  
14:00 11 Fliggedy Flow
Valentin
Heiko
Dirk
  
15:00 13 T. Schulz
Partner
Heiko
Dirk
  
15:00 14 Olli
Rabobo
Fliggedy Flow
Valentin
  
15:00 15 Y. Monien
V. Meurer
M. Schmitz
T. Weyer
  
16:00 18 Olli
Rabobo
Y. Monien
V. Meurer
  
16:00 19 Fliggedy Flow
Valentin
S. Chrysant
C. Zauzig
  
16:00 20 M. Schmitz
T. Weyer
Heiko
Dirk
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. T. Schulz
Partner
0 0   ±0 0:0
1. Olli
Rabobo
0 0   ±0 0:0
1. Y. Monien
V. Meurer
0 0   ±0 0:0
1. Fliggedy Flow
Valentin
0 0   ±0 0:0
1. M. Schmitz
T. Weyer
0 0   ±0 0:0
1. S. Chrysant
C. Zauzig
0 0   ±0 0:0
1. Heiko
Dirk
0 0   ±0 0:0

Gruppe 2

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
2A M. Hollmann A. Flohr
2B P. Sommerfeld L. Scheibner
2C A. Weber T. Hermsdorf
2D T. Troszka P. Klein
2E Jascha G. David R.
2F B. Becker Partner
2G P. Kanakidis André S.

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:00 4 M. Hollmann
A. Flohr
P. Sommerfeld
L. Scheibner
  
10:00 5 A. Weber
T. Hermsdorf
T. Troszka
P. Klein
  
10:00 6 Jascha G.
David R.
B. Becker
Partner
  
11:00 20 M. Hollmann
A. Flohr
A. Weber
T. Hermsdorf
  
11:00 21 T. Troszka
P. Klein
Jascha G.
David R.
  
11:00 22 B. Becker
Partner
P. Kanakidis
André S.
  
12:00 8 M. Hollmann
A. Flohr
T. Troszka
P. Klein
  
12:00 9 P. Sommerfeld
L. Scheibner
P. Kanakidis
André S.
  
12:00 10 A. Weber
T. Hermsdorf
B. Becker
Partner
  
13:00 24 M. Hollmann
A. Flohr
Jascha G.
David R.
  
13:00 1 P. Sommerfeld
L. Scheibner
B. Becker
Partner
  
13:00 2 A. Weber
T. Hermsdorf
P. Kanakidis
André S.
  
14:00 12 M. Hollmann
A. Flohr
B. Becker
Partner
  
14:00 13 P. Sommerfeld
L. Scheibner
Jascha G.
David R.
  
14:00 14 T. Troszka
P. Klein
P. Kanakidis
André S.
  
15:00 16 M. Hollmann
A. Flohr
P. Kanakidis
André S.
  
15:00 17 P. Sommerfeld
L. Scheibner
T. Troszka
P. Klein
  
15:00 18 A. Weber
T. Hermsdorf
Jascha G.
David R.
  
16:00 21 P. Sommerfeld
L. Scheibner
A. Weber
T. Hermsdorf
  
16:00 22 T. Troszka
P. Klein
B. Becker
Partner
  
16:00 23 Jascha G.
David R.
P. Kanakidis
André S.
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. M. Hollmann
A. Flohr
0 0   ±0 0:0
1. P. Sommerfeld
L. Scheibner
0 0   ±0 0:0
1. A. Weber
T. Hermsdorf
0 0   ±0 0:0
1. T. Troszka
P. Klein
0 0   ±0 0:0
1. Jascha G.
David R.
0 0   ±0 0:0
1. B. Becker
Partner
0 0   ±0 0:0
1. P. Kanakidis
André S.
0 0   ±0 0:0

Gruppe 3

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
3A F. Ahaus R. Helfgen
3B M. Wegner A. Winterscheid
3C M. Moser H. Marx
3D A. Krüger T. Gruschka
3E G. Marder I. Marder
3F R. Hüttemann Partner
3G A. Matheis T. Sajonz

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:00 7 F. Ahaus
R. Helfgen
M. Wegner
A. Winterscheid
  
10:00 8 M. Moser
H. Marx
A. Krüger
T. Gruschka
  
10:00 9 G. Marder
I. Marder
R. Hüttemann
Partner
  
11:00 23 F. Ahaus
R. Helfgen
M. Moser
H. Marx
  
11:00 24 A. Krüger
T. Gruschka
G. Marder
I. Marder
  
11:00 1 R. Hüttemann
Partner
A. Matheis
T. Sajonz
  
12:00 11 F. Ahaus
R. Helfgen
A. Krüger
T. Gruschka
  
12:00 12 M. Wegner
A. Winterscheid
A. Matheis
T. Sajonz
  
12:00 13 M. Moser
H. Marx
R. Hüttemann
Partner
  
13:00 3 F. Ahaus
R. Helfgen
G. Marder
I. Marder
  
13:00 4 M. Wegner
A. Winterscheid
R. Hüttemann
Partner
  
13:00 5 M. Moser
H. Marx
A. Matheis
T. Sajonz
  
14:00 15 F. Ahaus
R. Helfgen
R. Hüttemann
Partner
  
14:00 16 M. Wegner
A. Winterscheid
G. Marder
I. Marder
  
14:00 17 A. Krüger
T. Gruschka
A. Matheis
T. Sajonz
  
15:00 19 F. Ahaus
R. Helfgen
A. Matheis
T. Sajonz
  
15:00 20 M. Wegner
A. Winterscheid
A. Krüger
T. Gruschka
  
15:00 21 M. Moser
H. Marx
G. Marder
I. Marder
  
16:00 24 M. Wegner
A. Winterscheid
M. Moser
H. Marx
  
16:00 1 A. Krüger
T. Gruschka
R. Hüttemann
Partner
  
16:00 2 G. Marder
I. Marder
A. Matheis
T. Sajonz
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. F. Ahaus
R. Helfgen
0 0   ±0 0:0
1. M. Wegner
A. Winterscheid
0 0   ±0 0:0
1. M. Moser
H. Marx
0 0   ±0 0:0
1. A. Krüger
T. Gruschka
0 0   ±0 0:0
1. G. Marder
I. Marder
0 0   ±0 0:0
1. R. Hüttemann
Partner
0 0   ±0 0:0
1. A. Matheis
T. Sajonz
0 0   ±0 0:0

Gruppe 4

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
4A U. Esch M. Lange
4B K. Gosz R. Gosz
4C S. Sickel D. Simon
4D S. Hinrichs S. Penasse
4E D. Kratz Partner
4F P. Reisewitz D. Luft
4G C. Gemaßmer A. Smith

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:00 10 U. Esch
M. Lange
K. Gosz
R. Gosz
  
10:00 11 S. Sickel
D. Simon
S. Hinrichs
S. Penasse
  
10:00 12 D. Kratz
Partner
P. Reisewitz
D. Luft
  
11:00 2 U. Esch
M. Lange
S. Sickel
D. Simon
  
11:00 3 S. Hinrichs
S. Penasse
D. Kratz
Partner
  
11:00 4 P. Reisewitz
D. Luft
C. Gemaßmer
A. Smith
  
12:00 14 U. Esch
M. Lange
S. Hinrichs
S. Penasse
  
12:00 15 K. Gosz
R. Gosz
C. Gemaßmer
A. Smith
  
12:00 16 S. Sickel
D. Simon
P. Reisewitz
D. Luft
  
13:00 6 U. Esch
M. Lange
D. Kratz
Partner
  
13:00 7 K. Gosz
R. Gosz
P. Reisewitz
D. Luft
  
13:00 8 S. Sickel
D. Simon
C. Gemaßmer
A. Smith
  
14:00 18 U. Esch
M. Lange
P. Reisewitz
D. Luft
  
14:00 19 K. Gosz
R. Gosz
D. Kratz
Partner
  
14:00 20 S. Hinrichs
S. Penasse
C. Gemaßmer
A. Smith
  
15:00 22 U. Esch
M. Lange
C. Gemaßmer
A. Smith
  
15:00 23 K. Gosz
R. Gosz
S. Hinrichs
S. Penasse
  
15:00 24 S. Sickel
D. Simon
D. Kratz
Partner
  
16:00 3 K. Gosz
R. Gosz
S. Sickel
D. Simon
  
16:00 4 S. Hinrichs
S. Penasse
P. Reisewitz
D. Luft
  
16:00 5 D. Kratz
Partner
C. Gemaßmer
A. Smith
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. U. Esch
M. Lange
0 0   ±0 0:0
1. K. Gosz
R. Gosz
0 0   ±0 0:0
1. S. Sickel
D. Simon
0 0   ±0 0:0
1. S. Hinrichs
S. Penasse
0 0   ±0 0:0
1. D. Kratz
Partner
0 0   ±0 0:0
1. P. Reisewitz
D. Luft
0 0   ±0 0:0
1. C. Gemaßmer
A. Smith
0 0   ±0 0:0

Gruppe 5

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
5A P. Sieger C. Nomm
5B P. Naumann M. Ulrich
5C S. Harnich C. Wegner
5D S. Sommerfeld C. Schmitt
5E P. Bremer F. Püohle
5F C. Küster D. Hinrichs
5G G. Slomski P. Slomski

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:00 13 P. Sieger
C. Nomm
P. Naumann
M. Ulrich
  
10:00 14 S. Harnich
C. Wegner
S. Sommerfeld
C. Schmitt
  
10:00 14 P. Bremer
F. Püohle
C. Küster
D. Hinrichs
  
11:00 5 P. Sieger
C. Nomm
S. Harnich
C. Wegner
  
11:00 6 S. Sommerfeld
C. Schmitt
P. Bremer
F. Püohle
  
11:00 7 C. Küster
D. Hinrichs
G. Slomski
P. Slomski
  
12:00 17 P. Sieger
C. Nomm
S. Sommerfeld
C. Schmitt
  
12:00 18 P. Naumann
M. Ulrich
G. Slomski
P. Slomski
  
12:00 19 S. Harnich
C. Wegner
C. Küster
D. Hinrichs
  
13:00 9 P. Sieger
C. Nomm
P. Bremer
F. Püohle
  
13:00 10 P. Naumann
M. Ulrich
C. Küster
D. Hinrichs
  
13:00 11 S. Harnich
C. Wegner
G. Slomski
P. Slomski
  
14:00 21 P. Sieger
C. Nomm
C. Küster
D. Hinrichs
  
14:00 22 P. Naumann
M. Ulrich
P. Bremer
F. Püohle
  
14:00 23 S. Sommerfeld
C. Schmitt
G. Slomski
P. Slomski
  
15:00 1 P. Sieger
C. Nomm
G. Slomski
P. Slomski
  
15:00 2 P. Naumann
M. Ulrich
S. Sommerfeld
C. Schmitt
  
15:00 3 S. Harnich
C. Wegner
P. Bremer
F. Püohle
  
16:00 6 P. Naumann
M. Ulrich
S. Harnich
C. Wegner
  
16:00 7 S. Sommerfeld
C. Schmitt
C. Küster
D. Hinrichs
  
16:00 8 P. Bremer
F. Püohle
G. Slomski
P. Slomski
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. P. Sieger
C. Nomm
0 0   ±0 0:0
1. P. Naumann
M. Ulrich
0 0   ±0 0:0
1. S. Harnich
C. Wegner
0 0   ±0 0:0
1. S. Sommerfeld
C. Schmitt
0 0   ±0 0:0
1. P. Bremer
F. Püohle
0 0   ±0 0:0
1. C. Küster
D. Hinrichs
0 0   ±0 0:0
1. G. Slomski
P. Slomski
0 0   ±0 0:0

Gruppe 6

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
6A Schwarzes Schaf Bumblebee
6B T. Hoehner A. Reuter
6C B. Scholz R. Osche
6D R. Hillmer A. Keßler
6E D. Clasen C. Selsam
6F T. Klempke R. Kugler
6G Willy Heini

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:00 16 Schwarzes Schaf
Bumblebee
T. Hoehner
A. Reuter
  
10:00 17 B. Scholz
R. Osche
R. Hillmer
A. Keßler
  
10:00 18 D. Clasen
C. Selsam
T. Klempke
R. Kugler
  
11:00 8 Schwarzes Schaf
Bumblebee
B. Scholz
R. Osche
  
11:00 9 R. Hillmer
A. Keßler
D. Clasen
C. Selsam
  
11:00 10 T. Klempke
R. Kugler
Willy
Heini
  
12:00 20 Schwarzes Schaf
Bumblebee
R. Hillmer
A. Keßler
  
12:00 21 T. Hoehner
A. Reuter
Willy
Heini
  
12:00 22 B. Scholz
R. Osche
T. Klempke
R. Kugler
  
13:00 12 Schwarzes Schaf
Bumblebee
D. Clasen
C. Selsam
  
13:00 13 T. Hoehner
A. Reuter
T. Klempke
R. Kugler
  
13:00 14 B. Scholz
R. Osche
Willy
Heini
  
14:00 24 Schwarzes Schaf
Bumblebee
T. Klempke
R. Kugler
  
14:00 1 T. Hoehner
A. Reuter
D. Clasen
C. Selsam
  
14:00 2 R. Hillmer
A. Keßler
Willy
Heini
  
15:00 4 Schwarzes Schaf
Bumblebee
Willy
Heini
  
15:00 5 T. Hoehner
A. Reuter
R. Hillmer
A. Keßler
  
15:00 6 B. Scholz
R. Osche
D. Clasen
C. Selsam
  
16:00 9 T. Hoehner
A. Reuter
B. Scholz
R. Osche
  
16:00 10 R. Hillmer
A. Keßler
T. Klempke
R. Kugler
  
16:00 11 D. Clasen
C. Selsam
Willy
Heini
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. Schwarzes Schaf
Bumblebee
0 0   ±0 0:0
1. T. Hoehner
A. Reuter
0 0   ±0 0:0
1. B. Scholz
R. Osche
0 0   ±0 0:0
1. R. Hillmer
A. Keßler
0 0   ±0 0:0
1. D. Clasen
C. Selsam
0 0   ±0 0:0
1. T. Klempke
R. Kugler
0 0   ±0 0:0
1. Willy
Heini
0 0   ±0 0:0

Gruppe 7

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
7A S. Ulrich P. Klein
7B leer leer
7C E. Teller V. Kirsten
7D P. König K. Wetter
7E Trott Hippo
7F F. Krieger B. Bauer
7G A. Nickäs R. Feldhaus

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:00 19 S. Ulrich
P. Klein
leer
leer
  
10:00 20 E. Teller
V. Kirsten
P. König
K. Wetter
  
10:00 21 Trott
Hippo
F. Krieger
B. Bauer
  
11:00 11 S. Ulrich
P. Klein
E. Teller
V. Kirsten
  
11:00 12 P. König
K. Wetter
Trott
Hippo
  
11:00 13 F. Krieger
B. Bauer
A. Nickäs
R. Feldhaus
  
12:00 23 S. Ulrich
P. Klein
P. König
K. Wetter
  
12:00 24 leer
leer
A. Nickäs
R. Feldhaus
  
12:00 1 E. Teller
V. Kirsten
F. Krieger
B. Bauer
  
13:00 15 S. Ulrich
P. Klein
Trott
Hippo
  
13:00 16 leer
leer
F. Krieger
B. Bauer
  
13:00 17 E. Teller
V. Kirsten
A. Nickäs
R. Feldhaus
  
14:00 3 S. Ulrich
P. Klein
F. Krieger
B. Bauer
  
14:00 4 leer
leer
Trott
Hippo
  
14:00 5 P. König
K. Wetter
A. Nickäs
R. Feldhaus
  
15:00 7 S. Ulrich
P. Klein
A. Nickäs
R. Feldhaus
  
15:00 8 leer
leer
P. König
K. Wetter
  
15:00 9 E. Teller
V. Kirsten
Trott
Hippo
  
16:00 12 leer
leer
E. Teller
V. Kirsten
  
16:00 13 P. König
K. Wetter
F. Krieger
B. Bauer
  
16:00 14 Trott
Hippo
A. Nickäs
R. Feldhaus
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. S. Ulrich
P. Klein
0 0   ±0 0:0
1. leer
leer
0 0   ±0 0:0
1. E. Teller
V. Kirsten
0 0   ±0 0:0
1. P. König
K. Wetter
0 0   ±0 0:0
1. Trott
Hippo
0 0   ±0 0:0
1. F. Krieger
B. Bauer
0 0   ±0 0:0
1. A. Nickäs
R. Feldhaus
0 0   ±0 0:0

Gruppe 8

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
8A T. Hemmert Sven
8B S. Mackay D. Mackay
8C N. Welter G. Gleim
8D J. Golombeck B. Bergett
8E Mike XXX Partner
8F C. Frohn D. Fitzenberger
8G L. Clasen M. Irmiter

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:00 22 T. Hemmert
Sven
S. Mackay
D. Mackay
  
10:00 23 N. Welter
G. Gleim
J. Golombeck
B. Bergett
  
10:00 24 Mike XXX
Partner
C. Frohn
D. Fitzenberger
  
11:00 14 T. Hemmert
Sven
N. Welter
G. Gleim
  
11:00 15 J. Golombeck
B. Bergett
Mike XXX
Partner
  
11:00 16 C. Frohn
D. Fitzenberger
L. Clasen
M. Irmiter
  
12:00 2 T. Hemmert
Sven
J. Golombeck
B. Bergett
  
12:00 3 S. Mackay
D. Mackay
L. Clasen
M. Irmiter
  
12:00 4 N. Welter
G. Gleim
C. Frohn
D. Fitzenberger
  
13:00 18 T. Hemmert
Sven
Mike XXX
Partner
  
13:00 19 S. Mackay
D. Mackay
C. Frohn
D. Fitzenberger
  
13:00 20 N. Welter
G. Gleim
L. Clasen
M. Irmiter
  
14:00 6 T. Hemmert
Sven
C. Frohn
D. Fitzenberger
  
14:00 7 S. Mackay
D. Mackay
Mike XXX
Partner
  
14:00 8 J. Golombeck
B. Bergett
L. Clasen
M. Irmiter
  
15:00 10 T. Hemmert
Sven
L. Clasen
M. Irmiter
  
15:00 11 S. Mackay
D. Mackay
J. Golombeck
B. Bergett
  
15:00 12 N. Welter
G. Gleim
Mike XXX
Partner
  
16:00 15 S. Mackay
D. Mackay
N. Welter
G. Gleim
  
16:00 16 J. Golombeck
B. Bergett
C. Frohn
D. Fitzenberger
  
16:00 17 Mike XXX
Partner
L. Clasen
M. Irmiter
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. T. Hemmert
Sven
0 0   ±0 0:0
1. S. Mackay
D. Mackay
0 0   ±0 0:0
1. N. Welter
G. Gleim
0 0   ±0 0:0
1. J. Golombeck
B. Bergett
0 0   ±0 0:0
1. Mike XXX
Partner
0 0   ±0 0:0
1. C. Frohn
D. Fitzenberger
0 0   ±0 0:0
1. L. Clasen
M. Irmiter
0 0   ±0 0:0

Gruppe 9

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
9A F. Teller S. Grosch
9B M. Röger Obier Wan
9C Sea Joon D. Probst
9D S. Frohn N. Schöps
9E Schindi Sch. Hausi
9F I. Dederichs T. Feckl
9G J. Deurer M. Te Poel

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:30 1 F. Teller
S. Grosch
M. Röger
Obier Wan
  
10:30 2 Sea Joon
D. Probst
S. Frohn
N. Schöps
  
10:30 3 Schindi Sch.
Hausi
I. Dederichs
T. Feckl
  
11:30 17 F. Teller
S. Grosch
Sea Joon
D. Probst
  
11:30 18 S. Frohn
N. Schöps
Schindi Sch.
Hausi
  
11:30 19 I. Dederichs
T. Feckl
J. Deurer
M. Te Poel
  
12:30 5 F. Teller
S. Grosch
S. Frohn
N. Schöps
  
12:30 6 M. Röger
Obier Wan
J. Deurer
M. Te Poel
  
12:30 7 Sea Joon
D. Probst
I. Dederichs
T. Feckl
  
13:30 21 F. Teller
S. Grosch
Schindi Sch.
Hausi
  
13:30 22 M. Röger
Obier Wan
I. Dederichs
T. Feckl
  
13:30 23 Sea Joon
D. Probst
J. Deurer
M. Te Poel
  
14:30 9 F. Teller
S. Grosch
I. Dederichs
T. Feckl
  
14:30 10 M. Röger
Obier Wan
Schindi Sch.
Hausi
  
14:30 11 S. Frohn
N. Schöps
J. Deurer
M. Te Poel
  
15:30 13 F. Teller
S. Grosch
J. Deurer
M. Te Poel
  
15:30 14 M. Röger
Obier Wan
S. Frohn
N. Schöps
  
15:30 15 Sea Joon
D. Probst
Schindi Sch.
Hausi
  
16:30 18 M. Röger
Obier Wan
Sea Joon
D. Probst
  
16:30 19 S. Frohn
N. Schöps
I. Dederichs
T. Feckl
  
16:30 20 Schindi Sch.
Hausi
J. Deurer
M. Te Poel
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. F. Teller
S. Grosch
0 0   ±0 0:0
1. M. Röger
Obier Wan
0 0   ±0 0:0
1. Sea Joon
D. Probst
0 0   ±0 0:0
1. S. Frohn
N. Schöps
0 0   ±0 0:0
1. Schindi Sch.
Hausi
0 0   ±0 0:0
1. I. Dederichs
T. Feckl
0 0   ±0 0:0
1. J. Deurer
M. Te Poel
0 0   ±0 0:0

Gruppe 10

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
10A F. Strack D. Meurer
10B S. Knorscheidt Partner
10C K. Praefke M. Müller
10D T. Kremer S. Schulz
10E S. Ox M. Richards
10F U. Dengler C. Klejewski
10G M. Kuckertz W. Bokovics

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:30 4 F. Strack
D. Meurer
S. Knorscheidt
Partner
  
10:30 5 K. Praefke
M. Müller
T. Kremer
S. Schulz
  
10:30 6 S. Ox
M. Richards
U. Dengler
C. Klejewski
  
11:30 20 F. Strack
D. Meurer
K. Praefke
M. Müller
  
11:30 21 T. Kremer
S. Schulz
S. Ox
M. Richards
  
11:30 22 U. Dengler
C. Klejewski
M. Kuckertz
W. Bokovics
  
12:30 8 F. Strack
D. Meurer
T. Kremer
S. Schulz
  
12:30 9 S. Knorscheidt
Partner
M. Kuckertz
W. Bokovics
  
12:30 10 K. Praefke
M. Müller
U. Dengler
C. Klejewski
  
13:30 24 F. Strack
D. Meurer
S. Ox
M. Richards
  
13:30 1 S. Knorscheidt
Partner
U. Dengler
C. Klejewski
  
13:30 2 K. Praefke
M. Müller
M. Kuckertz
W. Bokovics
  
14:30 12 F. Strack
D. Meurer
U. Dengler
C. Klejewski
  
14:30 13 S. Knorscheidt
Partner
S. Ox
M. Richards
  
14:30 14 T. Kremer
S. Schulz
M. Kuckertz
W. Bokovics
  
15:30 16 F. Strack
D. Meurer
M. Kuckertz
W. Bokovics
  
15:30 17 S. Knorscheidt
Partner
T. Kremer
S. Schulz
  
15:30 18 K. Praefke
M. Müller
S. Ox
M. Richards
  
16:30 21 S. Knorscheidt
Partner
K. Praefke
M. Müller
  
16:30 22 T. Kremer
S. Schulz
U. Dengler
C. Klejewski
  
16:30 23 S. Ox
M. Richards
M. Kuckertz
W. Bokovics
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. F. Strack
D. Meurer
0 0   ±0 0:0
1. S. Knorscheidt
Partner
0 0   ±0 0:0
1. K. Praefke
M. Müller
0 0   ±0 0:0
1. T. Kremer
S. Schulz
0 0   ±0 0:0
1. S. Ox
M. Richards
0 0   ±0 0:0
1. U. Dengler
C. Klejewski
0 0   ±0 0:0
1. M. Kuckertz
W. Bokovics
0 0   ±0 0:0

Gruppe 11

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
11A M. Müller C. Müller
11B F. Scholz W. Hutmacher
11C D. Altan L. Banek
11D Der Angelkönig Der Beamte
11E P. Milde J. Schwenke
11F D. Schnellbach S. Voellmar
11G A. Wehner D. Christ

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:30 7 M. Müller
C. Müller
F. Scholz
W. Hutmacher
  
10:30 8 D. Altan
L. Banek
Der Angelkönig
Der Beamte
  
10:30 9 P. Milde
J. Schwenke
D. Schnellbach
S. Voellmar
  
11:30 23 M. Müller
C. Müller
D. Altan
L. Banek
  
11:30 24 Der Angelkönig
Der Beamte
P. Milde
J. Schwenke
  
11:30 1 D. Schnellbach
S. Voellmar
A. Wehner
D. Christ
  
12:30 11 M. Müller
C. Müller
Der Angelkönig
Der Beamte
  
12:30 12 F. Scholz
W. Hutmacher
A. Wehner
D. Christ
  
12:30 13 D. Altan
L. Banek
D. Schnellbach
S. Voellmar
  
13:30 3 M. Müller
C. Müller
P. Milde
J. Schwenke
  
13:30 4 F. Scholz
W. Hutmacher
D. Schnellbach
S. Voellmar
  
13:30 5 D. Altan
L. Banek
A. Wehner
D. Christ
  
14:30 15 M. Müller
C. Müller
D. Schnellbach
S. Voellmar
  
14:30 16 F. Scholz
W. Hutmacher
P. Milde
J. Schwenke
  
14:30 17 Der Angelkönig
Der Beamte
A. Wehner
D. Christ
  
15:30 19 M. Müller
C. Müller
A. Wehner
D. Christ
  
15:30 20 F. Scholz
W. Hutmacher
Der Angelkönig
Der Beamte
  
15:30 21 D. Altan
L. Banek
P. Milde
J. Schwenke
  
16:30 24 F. Scholz
W. Hutmacher
D. Altan
L. Banek
  
16:30 1 Der Angelkönig
Der Beamte
D. Schnellbach
S. Voellmar
  
16:30 2 P. Milde
J. Schwenke
A. Wehner
D. Christ
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. M. Müller
C. Müller
0 0   ±0 0:0
1. F. Scholz
W. Hutmacher
0 0   ±0 0:0
1. D. Altan
L. Banek
0 0   ±0 0:0
1. Der Angelkönig
Der Beamte
0 0   ±0 0:0
1. P. Milde
J. Schwenke
0 0   ±0 0:0
1. D. Schnellbach
S. Voellmar
0 0   ±0 0:0
1. A. Wehner
D. Christ
0 0   ±0 0:0

Gruppe 12

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
12A C. Schulz M. Thiel
12B P. Frischholz Partner
12C A. Soppa M. Santus
12D S. Nattzheim A. Glende
12E B. Krüger Malte
12F T. Schneider C. Rhode
12G M. Eck K. Penzerinski

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:30 10 C. Schulz
M. Thiel
P. Frischholz
Partner
  
10:30 11 A. Soppa
M. Santus
S. Nattzheim
A. Glende
  
10:30 12 B. Krüger
Malte
T. Schneider
C. Rhode
  
11:30 2 C. Schulz
M. Thiel
A. Soppa
M. Santus
  
11:30 3 S. Nattzheim
A. Glende
B. Krüger
Malte
  
11:30 4 T. Schneider
C. Rhode
M. Eck
K. Penzerinski
  
12:30 14 C. Schulz
M. Thiel
S. Nattzheim
A. Glende
  
12:30 15 P. Frischholz
Partner
M. Eck
K. Penzerinski
  
12:30 16 A. Soppa
M. Santus
T. Schneider
C. Rhode
  
13:30 6 C. Schulz
M. Thiel
B. Krüger
Malte
  
13:30 7 P. Frischholz
Partner
T. Schneider
C. Rhode
  
13:30 8 A. Soppa
M. Santus
M. Eck
K. Penzerinski
  
14:30 18 C. Schulz
M. Thiel
T. Schneider
C. Rhode
  
14:30 19 P. Frischholz
Partner
B. Krüger
Malte
  
14:30 20 S. Nattzheim
A. Glende
M. Eck
K. Penzerinski
  
15:30 22 C. Schulz
M. Thiel
M. Eck
K. Penzerinski
  
15:30 23 P. Frischholz
Partner
S. Nattzheim
A. Glende
  
15:30 24 A. Soppa
M. Santus
B. Krüger
Malte
  
16:30 3 P. Frischholz
Partner
A. Soppa
M. Santus
  
16:30 4 S. Nattzheim
A. Glende
T. Schneider
C. Rhode
  
16:30 5 B. Krüger
Malte
M. Eck
K. Penzerinski
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. C. Schulz
M. Thiel
0 0   ±0 0:0
1. P. Frischholz
Partner
0 0   ±0 0:0
1. A. Soppa
M. Santus
0 0   ±0 0:0
1. S. Nattzheim
A. Glende
0 0   ±0 0:0
1. B. Krüger
Malte
0 0   ±0 0:0
1. T. Schneider
C. Rhode
0 0   ±0 0:0
1. M. Eck
K. Penzerinski
0 0   ±0 0:0

Gruppe 13

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
13A T. Linden D. Leusenko
13B A. Alder J. Becker
13C Robert Tobi
13D L. Kronester Thomas
13E M. Schanz T. Arend
13F S. Wenisch N. Karst
13G M. Hamacher Partner

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:30 13 T. Linden
D. Leusenko
A. Alder
J. Becker
  
10:30 14 Robert
Tobi
L. Kronester
Thomas
  
10:30 15 M. Schanz
T. Arend
S. Wenisch
N. Karst
  
11:30 5 T. Linden
D. Leusenko
Robert
Tobi
  
11:30 6 L. Kronester
Thomas
M. Schanz
T. Arend
  
11:30 7 S. Wenisch
N. Karst
M. Hamacher
Partner
  
12:30 17 T. Linden
D. Leusenko
L. Kronester
Thomas
  
12:30 18 A. Alder
J. Becker
M. Hamacher
Partner
  
12:30 19 Robert
Tobi
S. Wenisch
N. Karst
  
13:30 9 T. Linden
D. Leusenko
M. Schanz
T. Arend
  
13:30 10 A. Alder
J. Becker
S. Wenisch
N. Karst
  
13:30 11 Robert
Tobi
M. Hamacher
Partner
  
14:30 21 T. Linden
D. Leusenko
S. Wenisch
N. Karst
  
14:30 22 A. Alder
J. Becker
M. Schanz
T. Arend
  
14:30 23 L. Kronester
Thomas
M. Hamacher
Partner
  
15:30 1 T. Linden
D. Leusenko
M. Hamacher
Partner
  
15:30 2 A. Alder
J. Becker
L. Kronester
Thomas
  
15:30 3 Robert
Tobi
M. Schanz
T. Arend
  
16:30 6 A. Alder
J. Becker
Robert
Tobi
  
16:30 7 L. Kronester
Thomas
S. Wenisch
N. Karst
  
16:30 8 M. Schanz
T. Arend
M. Hamacher
Partner
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. T. Linden
D. Leusenko
0 0   ±0 0:0
1. A. Alder
J. Becker
0 0   ±0 0:0
1. Robert
Tobi
0 0   ±0 0:0
1. L. Kronester
Thomas
0 0   ±0 0:0
1. M. Schanz
T. Arend
0 0   ±0 0:0
1. S. Wenisch
N. Karst
0 0   ±0 0:0
1. M. Hamacher
Partner
0 0   ±0 0:0

Gruppe 14

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
14A C. Hahn J. Lauen
14B K. Kowalker Mich
14C T. Meurer J. Meurer
14D C. Corten C. Hubert
14E Schlaudia Kiffer H. Pilton
14F D. Weisel J. Pütz
14G H. Strotzki J. Hallmann

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:30 16 C. Hahn
J. Lauen
K. Kowalker
Mich
  
10:30 17 T. Meurer
J. Meurer
C. Corten
C. Hubert
  
10:30 18 Schlaudia Kiffer
H. Pilton
D. Weisel
J. Pütz
  
11:30 8 C. Hahn
J. Lauen
T. Meurer
J. Meurer
  
11:30 9 C. Corten
C. Hubert
Schlaudia Kiffer
H. Pilton
  
11:30 10 D. Weisel
J. Pütz
H. Strotzki
J. Hallmann
  
12:30 20 C. Hahn
J. Lauen
C. Corten
C. Hubert
  
12:30 21 K. Kowalker
Mich
H. Strotzki
J. Hallmann
  
12:30 22 T. Meurer
J. Meurer
D. Weisel
J. Pütz
  
13:30 12 C. Hahn
J. Lauen
Schlaudia Kiffer
H. Pilton
  
13:30 13 K. Kowalker
Mich
D. Weisel
J. Pütz
  
13:30 14 T. Meurer
J. Meurer
H. Strotzki
J. Hallmann
  
14:30 24 C. Hahn
J. Lauen
D. Weisel
J. Pütz
  
14:30 1 K. Kowalker
Mich
Schlaudia Kiffer
H. Pilton
  
14:30 2 C. Corten
C. Hubert
H. Strotzki
J. Hallmann
  
15:30 4 C. Hahn
J. Lauen
H. Strotzki
J. Hallmann
  
15:30 5 K. Kowalker
Mich
C. Corten
C. Hubert
  
15:30 6 T. Meurer
J. Meurer
Schlaudia Kiffer
H. Pilton
  
16:30 9 K. Kowalker
Mich
T. Meurer
J. Meurer
  
16:30 10 C. Corten
C. Hubert
D. Weisel
J. Pütz
  
16:30 11 Schlaudia Kiffer
H. Pilton
H. Strotzki
J. Hallmann
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. C. Hahn
J. Lauen
0 0   ±0 0:0
1. K. Kowalker
Mich
0 0   ±0 0:0
1. T. Meurer
J. Meurer
0 0   ±0 0:0
1. C. Corten
C. Hubert
0 0   ±0 0:0
1. Schlaudia Kiffer
H. Pilton
0 0   ±0 0:0
1. D. Weisel
J. Pütz
0 0   ±0 0:0
1. H. Strotzki
J. Hallmann
0 0   ±0 0:0

Gruppe 15

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
15A J. Schulte M. Konradi
15B M. Hoefer N. Moser
15C F. Morsbach A. Haberkorn
15D R. Böttcher M. Kalter
15E B. Beerschwenger P. Willkomm
15F A. Fischbach P. Pütz
15G F. Krüger Gaga

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:30 19 J. Schulte
M. Konradi
M. Hoefer
N. Moser
  
10:30 20 F. Morsbach
A. Haberkorn
R. Böttcher
M. Kalter
  
10:30 21 B. Beerschwenger
P. Willkomm
A. Fischbach
P. Pütz
  
11:30 11 J. Schulte
M. Konradi
F. Morsbach
A. Haberkorn
  
11:30 12 R. Böttcher
M. Kalter
B. Beerschwenger
P. Willkomm
  
11:30 13 A. Fischbach
P. Pütz
F. Krüger
Gaga
  
12:30 23 J. Schulte
M. Konradi
R. Böttcher
M. Kalter
  
12:30 24 M. Hoefer
N. Moser
F. Krüger
Gaga
  
12:30 1 F. Morsbach
A. Haberkorn
A. Fischbach
P. Pütz
  
13:30 15 J. Schulte
M. Konradi
B. Beerschwenger
P. Willkomm
  
13:30 16 M. Hoefer
N. Moser
A. Fischbach
P. Pütz
  
13:30 17 F. Morsbach
A. Haberkorn
F. Krüger
Gaga
  
14:30 3 J. Schulte
M. Konradi
A. Fischbach
P. Pütz
  
14:30 4 M. Hoefer
N. Moser
B. Beerschwenger
P. Willkomm
  
14:30 5 R. Böttcher
M. Kalter
F. Krüger
Gaga
  
15:30 7 J. Schulte
M. Konradi
F. Krüger
Gaga
  
15:30 8 M. Hoefer
N. Moser
R. Böttcher
M. Kalter
  
15:30 9 F. Morsbach
A. Haberkorn
B. Beerschwenger
P. Willkomm
  
16:30 12 M. Hoefer
N. Moser
F. Morsbach
A. Haberkorn
  
16:30 13 R. Böttcher
M. Kalter
A. Fischbach
P. Pütz
  
16:30 14 B. Beerschwenger
P. Willkomm
F. Krüger
Gaga
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. J. Schulte
M. Konradi
0 0   ±0 0:0
1. M. Hoefer
N. Moser
0 0   ±0 0:0
1. F. Morsbach
A. Haberkorn
0 0   ±0 0:0
1. R. Böttcher
M. Kalter
0 0   ±0 0:0
1. B. Beerschwenger
P. Willkomm
0 0   ±0 0:0
1. A. Fischbach
P. Pütz
0 0   ±0 0:0
1. F. Krüger
Gaga
0 0   ±0 0:0

Gruppe 16

Mannschaften

Nr. Spieler 1 Spieler 2
16A S. Krakau sein Partner
16B D. Klemmert S. Ropers
16C L. von Matterhorn Chev Chelios
16D T. Burgmeister M. Burgmeister
16E F. Schmitz W. Tepaikin
16F M. Zimmermann A. Mais
16G R. Pütz Adam

Spiele

Zeit Feld Heim-Team Gast-Team Ergebnis
10:30 22 S. Krakau
sein Partner
D. Klemmert
S. Ropers
  
10:30 23 L. von Matterhorn
Chev Chelios
T. Burgmeister
M. Burgmeister
  
10:30 24 F. Schmitz
W. Tepaikin
M. Zimmermann
A. Mais
  
11:30 14 S. Krakau
sein Partner
L. von Matterhorn
Chev Chelios
  
11:30 15 T. Burgmeister
M. Burgmeister
F. Schmitz
W. Tepaikin
  
11:30 16 M. Zimmermann
A. Mais
R. Pütz
Adam
  
12:30 2 S. Krakau
sein Partner
T. Burgmeister
M. Burgmeister
  
12:30 3 D. Klemmert
S. Ropers
R. Pütz
Adam
  
12:30 4 L. von Matterhorn
Chev Chelios
M. Zimmermann
A. Mais
  
13:30 18 S. Krakau
sein Partner
F. Schmitz
W. Tepaikin
  
13:30 19 D. Klemmert
S. Ropers
M. Zimmermann
A. Mais
  
13:30 20 L. von Matterhorn
Chev Chelios
R. Pütz
Adam
  
14:30 6 S. Krakau
sein Partner
M. Zimmermann
A. Mais
  
14:30 7 D. Klemmert
S. Ropers
F. Schmitz
W. Tepaikin
  
14:30 8 T. Burgmeister
M. Burgmeister
R. Pütz
Adam
  
15:30 10 S. Krakau
sein Partner
R. Pütz
Adam
  
15:30 11 D. Klemmert
S. Ropers
T. Burgmeister
M. Burgmeister
  
15:30 12 L. von Matterhorn
Chev Chelios
F. Schmitz
W. Tepaikin
  
16:30 15 D. Klemmert
S. Ropers
L. von Matterhorn
Chev Chelios
  
16:30 16 T. Burgmeister
M. Burgmeister
M. Zimmermann
A. Mais
  
16:30 17 F. Schmitz
W. Tepaikin
R. Pütz
Adam
  

Tabelle

Platz Team g v Diff Treffer
1. S. Krakau
sein Partner
0 0   ±0 0:0
1. D. Klemmert
S. Ropers
0 0   ±0 0:0
1. L. von Matterhorn
Chev Chelios
0 0   ±0 0:0
1. T. Burgmeister
M. Burgmeister
0 0   ±0 0:0
1. F. Schmitz
W. Tepaikin
0 0   ±0 0:0
1. M. Zimmermann
A. Mais
0 0   ±0 0:0
1. R. Pütz
Adam
0 0   ±0 0:0
©  by frissbier.de · All rights reserved · Sitemap
tmpl made by Stiefel guenstige Schuhe